Pētījums Nr.15

„Enerģijas pieprasījuma līdzsvarošana, ieviešot augsta līmeņa pārvaldības sistēmu ēkas vadībai, enerģijas uzkrāšanai un enerģijas apmaiņai, balstoties uz enerģijas tirgus dinamiku un īslaicīgu parametru manipulācijām klimata uzturēšanas sistēmās”

Mērķis: Noskaidrot ēku enerģijas izmaksu samazināšanas potenciālu, iepazīstoties ar Latvijas siltumenerģijas un elektroenerģijas pieprasījuma dinamiku dažādos laika posmos, atrodot metodes, kā optimizēt energopieprasījumu, izstrādājot programmnodrošinājumu, ar kuru iespējams sekot līdzi enerģijas tirgus izmaiņām un ēkas enerģijas pieprasījuma tendencēm un paredzēt ietaupījumu, veicot īslaicīgas ēku vadības un automatizācijas sistēmas manipulācijas, izmantojot ēkas spēju uzkrāt enerģiju būvkonstrukcijās un citas metodes.

Īstenotājs: SIA „Lafivents”

Pētījuma veids: Starpnozaru pētījums

Pētījums Nr.16

„Jaunu kvalitatīvo un funkcionālo risinājumu uzlabojumu izstrāde un izmantošana vertikālo vēja tuneļu ražošanā”

Mērķis: Radīt jaunu tehnoloģisko un drošības risinājumu kopumu, ar mērķi vēja tunelim nodrošināt lidošanas aktivitātes drošā veidā arī bez kvalificēta un attiecīgi apmācīta lidošanas instruktora tiešas klātbūtnes.

Īstenotājs: SIA „Aerodium Technologies”

Pētījuma veids: Starpnozaru pētījums

Pētījums Nr.18

„Vertikālas pacelšanās un nolaišanās lidaparāta attīstība”

Mērķis: attīstīt jaunas paaudzes lidmašīnu ar vertikālu pacelšanos un nolaišanos. Uzņēmums plāno pielietot iepriekšējā pētījumā gūtās zināšanas, lai tās integrētu jaunā produktā – Penguin VTOL. Jaunais produkts sniegs uzņēmumam iespēju konkurēt jaunā lidaparātu kategorijā un potenciālus papildus ienākumus.

Īstenotājs: SIA „UAVFACTORY”

Pētījuma veids: Starpnozaru pētījums

Pētījums Nr.19

„Resursu efektīvu trokšņu barjeru izpēte un ražošana”

Mērķis: uzņēmums plāno veikt pētījumu inovatīvu, resursu efektīvu trokšņu barjeru izpētē ar mērķi nākotnē tās ieviest ražošanā. Pētījums ietvers digitālu prototipēšanu, 3D modelēšanu, izmantojamo materiālu izpēti, mazizmēra trokšņu barjeru un industriālā prototipa izstrādi. Rezultātā paredzēts iegūt resursu efektīvu trokšņu barjeru, kas tiks izmantota transporta infrastruktūrā.

Īstenotājs: SIA „SCM Latvia”

Pētījuma veids: Nozares pētījums

Pētījums Nr.20

„Regulējamās, cilvēkiem un videi drošās hermētiskās sistēmas, kas paredzēta bioloģiski bīstamu materiālu ar augstu viskozitāti pārvadāšanai, izstrāde”

Mērķis: izveidot pielāgojamu, hermētisku, drošu cilvēkam un apkārtējai videi sistēmu augstas viskozitātes bioloģiski bīstamu materiālu pārvadāšanai, izmantojot saņemtos eksperimentālos datus.

Īstenotājs: SIA „Earth Revival Technologies”

Pētījuma veids: Starpnozaru pētījums

Pētījums Nr.21

„Maiņstrāvas elektrovilciena vilces pārveidotāja projektēšana un izstrāde”

Mērķis: jauna, inovatīva produkta – elektrovilciena 25 kV pārveidotāja izstrāde.

Īstenotājs: AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”

Pētījuma veids: Nozares pētījums

Pētījums Nr.22

„Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei”

Mērķis: veikt pētījumus SIA „Lesla Latvia” izstrādātā elektrisko skrejriteņu publiskas uzlādes infrastruktūras eksperimentālo modeļu izstrādei. Projekta rezultātā plānots demonstrēt sistēmas eksperimentālo prototipu.

Īstenotājs: SIA „Lesla Latvia”

Pētījuma veids: Nozares pētījums

 

<< | >>

TOP