03.05.2024.

Saistībā ar to, ka uz iepriekšējo jaunu pētniecības projektu iesniegšanas uzsaukumā, kas tika veikts Ministru kabineta noteikumu Nr. 418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros”, kur visu dokumentu kopuma iesniegšanas termiņā, kas tika noteikts līdz 03.05.2024. netika saņemts neviens pieteikums

 

IESNIEGUMA TERMIŅŠ TIEK PAGARINĀTS LĪDZ 10.05.2024.

•••

NOSACĪJUMI NO 18.04.2024. UZSAUKUMA PALIEK NEMAINĪGI!
PROJEKTU PIETEICĒJIEM IR IESPĒJA AIZGŪT PĒTNIECĪBAS PROJEKTA IDEJU, KAS IR PIEVIENOTA ZEMĀK:

 

Projekta apraksta standartforma

(Lejuplādēt)

 

 

30.04.2024.

Projekta 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/ 001 sadarbības partneru

pētījumu progress  01.12.2023 – 29.02.2024:

 

Projekts Nr: P-15

Īstenotājs: SIA OMFY

Projekta ietvaros periodā 01.12.2023 – 29.02.2024  tika veikts tirgus pētījums un komerciāli pieejamo komponentu analīze saskaņā ar plānoto tehnisko datu sasniegšanu. Tirgus pētijma rezultātā tika izvirzīti tehniskie parametri, kuri atbilst tirgus pieprasijumam un atbilst modernajām tehnologijām. Uz tā balstoties tika veikta tirgus izpēte konkrēto komponenšu iegādei, ka galveno mērķi izvirzot atrast katrā sfērā spēcīgākos un piemērotākus ražotājus atbilsotši  tehniskajai specifikācijai.

Apakšaktivitātes ietvaros tika veikta detalizētā tehniskā uzdevuma izstrāde skrejriteņa prototipa kopskatam saskaņā ar plānoto. Detalizētā tehniskā uzdevuma izstrādes rezultātā tika iegūta saprašana par skrejriteņa vispārējo shēmu un galvenajām komponentēm. Aktivitātes rezultāts ļauj turpināt ar tālāko izpēti un izstrādi.

 

Projekts Nr: P-16

Īstenotājs: SIA "Sustainable Mobility Technologies"

Projekta ietvaros periodā 01.12.2023 – 29.02.2024 veikts pētījums par elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras enerģijas plūsmu modeļa izstrādi, iegūti empīriskie rezultāti par esošo situāciju, uz to bāzes veikta analīze un izstrādāts enerģijas plūsmu modelis, kā arī noteiktas tehniskās prasības skrejriteņu saules enerģijas uzlādes sistēmai.

 

Projekts Nr: P-18

Īstenotājs: SIA AI Cooperation

Projekta ietvaros periodā 01.12.2023 – 29.02.2024  laikā projekta komanda strādāja, lai definētu prasības un raksturlielumus komponentēm, kādas būs nepieciešamas pieteiktās ūdeņraža backup sistēmas izstrādei. Tika veikti tehniskie aprēķini un sagatavots sākotnējais izstrādājamās sistēmas dzīves cikla izdevumu novērtējums, kas kalpos par pamatu ekonomiskā pamatojuma aprēķiniem. Tika veikta tirgus analīze par tirgū pieejamajām komponentēm un to raksturlielumiem, kas nepieciešamas projektā pieteiktajai ūdeņraža Backup sistēmas izbūvei. Projekta komanda pēc ūdeņraža backup komponenšu raksturlielumu definešanas izstrādāja Backup rasējumus.

 

 

18.04.2024.

SIA “ETKC”, saistībā ar apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros”  aicina iesniegt pētniecības projektu pieteikumus viedās enerģētikas jomā, vai kādā no tās apakšvirzieniem:

 

VIEDĀ ENERĢĒTIKA VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI;

•••

VIEDĀS INŽENIERSISTĒMAS UN ENERĢIJAS RAŽOŠANAS RISINĀJUMI;

•••

VIEDĀ ENERĢĒTIKA UN TRANSPORTS;

•••

VIEDĀ ENERĢĒTIKA UN DIGITALIZĀCIJA.

PIEEJAMAIS AF FINANSĒJUMS –

44 179,00 EUR

 

VĒLAMIE NOSACĪJUMI:

Pētniecības projekta uzsākšana no 01.06.2024

Programmas darbības laiks: līdz 30.06.2026

Pētniecības projekta pieteicējam 25% atbalsta finansējuma ir paredzēts eksperimentālai izstrādei.

Pētniecības projekta tāmēs, paredzot aktivitātes, ieteicams tās sadalīt apakšaktivitātēs, kur katra nav garāka par 3 mēnešiem.

 

SVARĪGI!

Pētniecības projekta iesniedzējam jānodrošina VID nodokļu parāda neesamība uz  Projektu atlases padomes sēdes datumu (datums tiks precizēts) un līdz brīdim, kad pētniecības projekts tiks apstiprināts CFLA

 

Iesniedzamie dokumenti

1) Pieteikums “Projektu apraksta standartforma”
(lejuplādēt)

2) Pētniecības projekta tāme
(lejuplādēt)

3) pēdējo 3 noslēgto gadu pārskati

4) MVK deklarācija

5) citi dokumenti, ja attiecas.

•••

KC atjaunota stratēģija (lejuplādēt)

Kārtībā, kādā  KC izvērtē pētniecības projektus (lejuplādēt)

Visu dokumentu kopuma iesniegšanas termiņš SIA „ETKC”: 03.05.2024.

 

Saziņai lūdzam rakstīt uz
[email protected]

vai zvanīt uz telefonu 29218883, 29336875 (darba laikā)

Saite uz likumprojektu: https://ej.uz/jpkb

 

 

<< |

TOP