27.07.2023.

Aicinām Ekonomikas ministrijas mājas lapā iepazīties ar Kompetences centru programmas 2016.-2022.gada rezultātiem un 4.kārtā veikto pētījumu video materiāliem.

LR Ekonomikas ministrijas
Kompetences centru programmu buklets

 

LV      EN

 

 

SIA ETKC VIDEO

 

 

19.07.2023.

SIA ETKC informē, ka 14.07.2023 norisinājās  Pētniecības projektu atlases padomes sēde, kurā tika izvērtēti  pirmie starpposmi pētniecības projektos, kuri tiek īstenoti projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 ietvarā:

 

PROJEKTS P-1

 

ĪSTENOTĀJS

SIA “Baltic Scientific Instruments”

PĒTĪJUMA NOSAUKUMS

ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, izpēte un izstrāde

 

1. Starpposma rezultāti

1 pētījuma atskaite par tirgus pētījumu un komerciāli pieejamo komponentu analīzi;

-1 pētījuma atskaite par optimālo daudzkanālu spektra analizatora, Djuāra un kriodzesētāja izvēli;

-1 pētījuma atskaite par detalizēto tehnisko uzdevumu izstrādi hibrīda dzesēšanas iekārtas prototipa kopskatam;

-1 pētījuma atskaite par detalizēto tehnisko uzdevumu izstrādi hibrīda dzesēšanas iekārtas prototipa vadības algoritmam.

 

 

PROJEKTS P-2

 

ĪSTENOTĀJS

SIA “LAFIVENTS”

PĒTĪJUMA NOSAUKUMS

Datu monitoringa algoritmu izveide enerģijas patēriņa samazināšanai ēkām, ņemot vērā komforta parametrus un cilvēku produktivitāti

 

1. Starpposma rezultāti

1.Aktivitāte: Izstrādāts produktivitātes un komforta līmeņa teorētiskais modelis, kas atspoguļo komforta līmeņa ietekmi uz cilvēku produktivitāti. Izstrādāts produktivitātes un izmaksu sakarību teorētiskais modelis, kas, ņemot vērā industrijas un uzņēmuma rādītājus, atspoguļo produktivitātes izmaiņu izmaksas ēkas lietotājam. Sagatavoti dati energoefektivitātes teorētiskā modeļa izstrādei.

2. Aktivitāte: Izanalizētas platformas iespējas datu ievākšanai. Izveidots modelis, kas automātiski aprēķina inženiertīklu iestatījumus, un attiecīgi ēkas izmaksas, lai nodrošinātu komforta līmeni, ko aprēķina 1.3 punktā.

 

 

PROJEKTS P-3

 

ĪSTENOTĀJS

SIA “D un D  CENTRS”

PĒTĪJUMA NOSAUKUMS

Lidmašīnas spēka iekārtas prediktīvās diagnostikas tehnoloģijas pielietošanas izpēte

 

1. Starpposma rezultāti

Aktivitātes 1.Prediktīvas vibrodiagnostikas metožu stendu un natūrpētījumi:

1.1.- rūpniecisko pētījumu tehniskā sagatavošana un

1.2.- laboratorijas un natūrizmēģinājumi diagnostikas metožu aviodzinēja detalu kvantitatīvai novērtēšanai.

 

 

PROJEKTS P-4

 

ĪSTENOTĀJS

SIA “SORSERA”

PĒTĪJUMA NOSAUKUMS

Prototipa izstrāde reāllaika prasību definēšanas rīkam ar digitālu bibliotēku tehnoloģiskiem risinājumiem

 

1. Starpposma rezultāti

Definētas prasības digitalizācijas risinājumam un izpētītas unificējamā formāta URDx prasības.

Nodevumi:

- Lietotāju interviju kopsavilkums un secinājumi

- Digitalizācijas risinājuma prasību apkopojums

- Baltijas valstu iepirkumu prasību datu un to formātu analīzes kopsavilkums un secinājumi

- URDx formāta tehniskās dokumentācijas uzmetums.

 

 

PROJEKTS P-5

 

ĪSTENOTĀJS

SIA “Earth Revival Technologies”

PĒTĪJUMA NOSAUKUMS

Viskozo vielu kavitācijas transoniskā apstrāde to homogenizēšanai, dezinfekcijai un šķidro organisko mēslojumu ražošanai uz notekūdeņu atlikumiem, nogulsnēm, baktēriju un aļģu koncentrātiem

 

1. Starpposma rezultāti

Atskaite par apkopotajiem datiem, iekārtas projekta koncepcija.

 

 

PROJEKTS P-6

 

ĪSTENOTĀJS

SIA “Origin Robotic”

PĒTĪJUMA NOSAUKUMS

Dubulta pielietojuma kvadrakoptera izstrāde

 

1. Starpposma rezultāti

Izstrādāta pirmā versija programmnodrošinājumam objektu atpazīšanai un sekošanai kadrā.

Tika izstrādāts kvadrakoptera lidošanas kontroles algoritms un tā matemātiskais modelis lidaparāta niršanas fāzei.

Izstrādāts četru rotoru vertikālas pacelšanās nesējs.

 

 

PROJEKTS P-7

 

ĪSTENOTĀJS

SIA “Aerodium-Technologies”

PĒTĪJUMA NOSAUKUMS

Kompakts, ekonomisks un inovatīvs vēja tunelis iekštelpu ģimenes aktīvās atpūtas centros

 

1. Starpposma rezultāti

Aerodinamisko aprēķinu atskaite.

Automatizācijas sistēmas.

Tuneļa konceptuālās skices.

 

 

PROJEKTS P-8

 

ĪSTENOTĀJS

SIA “EDGE AUTONOMY RIGA”

PĒTĪJUMA NOSAUKUMS

Vertikālas pacelšanās un nolaišanās lidmašīnas konkurētspējas palielināšana

 

1. Starpposma rezultāti

Mehāniskais un elektroniskais dizains (shēmas, 3D modeļi), apakšmezglu prototipi.

 

 

PROJEKTS P-12

 

ĪSTENOTĀJS

SIA “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”

PĒTĪJUMA NOSAUKUMS

Pašpatēriņa pārveidotāju projektēšana un izstrāde izmantojot jaunos SiC pusvadītāju elementus

 

1. Starpposma rezultāti

Atskaites ar modelēšanas rezultātiem un mikrokontrollera plates dokumentācija.

 

<< |

TOP