05.06.2024.

SIA “ETKC”, saistībā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 32 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" otrās kārtas īstenošanas noteikumi” aicina iesniegt pētniecības projektu pieteikumus viedās enerģētikas un mobilitātes jomā, vai kādā no tās apakšvirzieniem:

 

• Viedā enerģētika un digitalizācija;

• Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;

• Viedā enerģētika un transports.

 

PIEEJAMAIS AF FINANSĒJUMS
5 878 597.32  EUR

Finansējums paredzēts tādu jaunu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu izstrādei, kas veicina zemu oglekļa emisiju ekonomiku, noturību pret klimata pārmaiņām vai pielāgošanos tām, piesaistot privāto līdzfinansējumu inovāciju ieviešanā.

 

VĒLAMIE NOSACĪJUMI:

Pētniecības projekta uzsākšana no 01.10.2024

Pētniecības projektu īstenošanas laiks: līdz 31.10.2027

Pētniecības projekta pieteicējam 25% atbalsta finansējuma ir paredzēts eksperimentālai izstrādei.

Pētniecības projekta tāmēs, paredzot aktivitātes, ieteicams tās sadalīt apakšaktivitātēs, kur katra nav garāka par 3 mēnešiem.

Maksimālais atbalsts vienai saistīto personu grupai nepārsniedz 25% no pieejamā finansējuma.

 

SVARĪGI!

Pētniecības projekta iesniedzējam jānodrošina VID nodokļu parāda neesamība uz  Projektu atlases padomes sēdes datumu (datums tiks precizēts) un līdz brīdim, kad pētniecības projekts tiks apstiprināts CFLA.

 

Iesniedzamie dokumenti:

1) Pieteikums “Projektu apraksta standartforma”

(lejuplādēt)

2) Pētniecības projekta tāme

(lejuplādēt)

3) pēdējo 3 noslēgto gadu pārskati

4) MVK deklarācija

5) citi dokumenti, ja attiecas.

 

Pētniecības projektu iesniegumi Atveseļošanas fonda saņemšanai iesniedzami SIA “ETKC”, nosūtot elektroniski parakstītu projekta iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem uz e-pastu [email protected] līdz 5.07.2024. E-pasta jānorāda atsauce uz programmas numuru (2.2.1.3.i.)

•••

 

KC darbības plāns

(lejuplādēt)

Pētniecības projektu vērtēšanas kritēriji

(lejuplādēt)

Visu dokumentu kopuma

iesniegšanas termiņš SIA „ETKC”:

05.07.2024.

 

Saziņai lūdzam rakstīt uz
[email protected]

vai zvanīt uz telefonu 29218883, 29336875 (darba laikā)

Saite uz likumprojektu: https://ej.uz/MKnot_32

 

 

<< | >>

TOP