29.10.2021

Projekta 1.2.1.1/18/A/001 sadarbības partneru

pētījumu progress 01.07.2021 - 30.09.2021:

 

Pētījums Nr.18

SIA “UAVFACTORY”

 

2021.gada 3. ceturksNī veikti:

 1. Jauna autopilota modifikācija – Aktivitāte Nr.1

 • Veikta autopilota iestatīšana, analizējot prototipu lidojumu datus.

2. Integrēts VTOL elektronikas izstrāde

• Autopilota elektronisko mezglu prototipu izveide.

• Bateriju iepirkšana un integrēšana lidaparātā

3. VTOL lidaparāta kā produkta izstrāde – Aktivitāte Nr.3

• Mehānisko mezglu projektēšana, ražošana un testēšana.

• Veikta jauno VTOL lāpstiņu izstrāde

 

Pētījums Nr.19

SIA “SCM Latvia”

Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Resursu efektīvu trokšņu barjeru izpēte un ražošana” īstenošanu. Pētniecības projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam ar mērķi veikt pētījumu inovatīvu, resursu efektīvu trokšņu barjeru izpētei un nākotnē ieviešanai ražošanā.

 

Laika posmā no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim tika veikti šādi darbi:

1. Gala dizaina izstrāde eksperimentālā parauga iepirkuma izsludināšanai;

2. Izmantojamo materiālu gala koncepta izstrāde pirms eksperimentālo paraugu ražošanas;

3. Gala optimālā 3D modeļa izstrāde, virtuālā testēšana, rezultātu analīze.

 

Pētījums Nr.20

SIA “Earth Revival Technologies”

SIA “Earth Revival Technologies” atskaitās par paveiktajiem darbiem un aktivitātēm projektā “Regulējamās, cilvēkiem un videi drošās hermētiskās sistēmas, kas paredzēta bioloģiski bīstamu materiālu ar augstu viskozitāti pārvadāšanai, izstrāde” īstenošanas pirmajā ceturksnī no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021. gada 30.septembrim, projekta līguma numura 1.2.1.1/18/A/001 ietvaros. Zemāk projekta veiktās darbības, sadalītas pa attiecīgajiem mēnešiem:

•••

Jūlijs, 2021:

• Turpinās darbs pie stenda izgatavošanas un atsevišķu sastāvdaļu un mezglu testēšanas. Turpinās eksperimenti ar autonomi pārbaudītiem agregātiem. Visi testēšanas darbi tiek veikti ciešā kontaktā ar iesaistītajiem inženieriem un tehniskajiem speciālistiem attiecīgajās jomās (sūknēšanas tehnoloģija, transoniskie efekti, elektrotehnika, materiālu zinātne utt.),

• Empīriski ir noteikta pieeja, lai uzlabotu statoru darbības ilguma rādītājus, standarta rotora-statora pāra statoru aizstājot ar statoru, kas izgatavots no gumijas ar augstu gumijas saturu. Testi parādīja abrazīvu daļiņu izkliedi statora korpusā, kas palielina tā izturību pret turpmāku nodilumu. Stenda testu laikā tika nolemts nodrošināt iespēju dažādu savienojumu un darba virsmu materiālu nodilumizturības pārbaudei. Jo īpaši, lai pārbaudītu statora materiāla mākslīgo raupšanu, kombinēto darba virsmu nostiprināšanas un nosēdināšanas metodi spēcīgas vibrācijas vietās.

• Zinātniskās sadarbības ietvaros ar vairāku pētniecības institūtu speciālistiem turpinās konsultācijas vides aizsardzības, bioloģiskās un epidēmiskās drošības jomā.

•••

Augusts, 2021:

• Turpinās darbs pie stenda izgatavošanas. Ir veikta virkne testu dažādos sākotnējos apstākļos viskozas vielas kustībai, pamatojoties uz dezinficētām notekūdeņu dūņām, pārbaudīta kombinēta padeve ar vairākiem sērijveidā savienotiem sūkņiem sistēmā; elastīgu šļūteņu izvēle, darbinot dažādu materiālu peristaltisko sūkni.

• Pētnieka un zinatniskā asistenta komandējums pie iepirkuma uzvarētāja ar mērķi tieši piedalīties atsevišķu sastāvdaļu un mezglu testēšanā, kā arī testa stenda pieņemšanā un nodošanā ekspluatācijā.

• Pētnieka komandējums testa stenda aprobēšanai un pārbaudei pirms transportēšanas uz Latviju.

•••

Septembris, 2021:

• Testa stenda transportēšana uz Latviju veiksmīgi pabeigta, muitas procedūras noslēgtas un testa stends ir pieslēgts ūdenim un elektrībai un gatavs darbam.

• Piedalīšanos Starptautiskajā zinātniskajā konferencē InterPartner-2021 (2021. gada 7.-10.septembris) ar ziņojumu ”Improving the Quality of the Human Environment by Transporting and Stabilizing Sewage Sludge for Further Processing”. Raksts tiks publicēts izdevniecības Springer (Vācija), ikgadējā publikāciju krājumā "Lecture Notes in Mechanical Engineering", ISSN: 2195-4356

• Tika panākta vienošanās par vienotas ekspertu grupas darbu. Piedalīsies eksperti no LU, LLU, Odesas Politehniskās universitātes un Ukrainas Zinātņu akadēmijas;

• Tika panākta vienošanās par pētījumu datu veikšanu un sniegšanu komerciālos nolūkos ar Agroholding.

 

Kopumā var secināt, ka ieplānotās aktivitātes tiek veiktas laikā un ieplānotā budžeta ziņā efektīvi un savlaicīgi.

 

Pētījums Nr.21

AS „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētījuma “Maiņstrāvas elektrovilciena vilces pārveidotāja projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs Nr.1.2.1.1/18/A/001-21.

Par atskaites periodu tika pabeigta iepriekšējā posmā uzsāktā vadāmā taisngrieža un invertora modelēšana. Balstoties uz modelēšanas rezultātiem ir izveidots pārveidotāja vadības algoritms. Ir pabeigta vadības bloka plašu dokumentācija izveide un pārbaude.

Turpmākajā darbā sāksies eksperimentāla parauga izveide un pārveidotāja vadības bloka programmatūras funkcionalitātes paplašināšana.

 

Pētījums Nr.22

SIA “Lesla Latvija”

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis projekta ceturto ceturksni (01.07.2021-30.09.2021) pētniecības projektā “Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei” īstenošanu sadarbībā ar Enerģētikas un transporta kompetences centru (ETKC).

Šajā ceturksnī uzņēmums ir pabeidzis aktivitāti turpinājis aktivitāti: elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, pabeidzis aktivitāti “skrejriteņa elektromagnētiskā slēguma sistēmas prototipa izstrāde”.

Pirmajā aktivitātē – elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, uzņēmums ir sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti veic pētījumu par elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrādi.  Ņemot vērā, ka Rīgā joprojām aktīvi turpinās skrejriteņu lietošana, lai iegūtu pilnu pārskatu par skrejriteņu lietošanu visā sezonas laikā, tika nolemts pagarināt aktivitāti un projektu par vēl vienu ceturksni līdz 2021. gada beigām.

Uzņēmums ir arī uzsācis pēdējo – ceturto aktivitāti, kurā paredzēts izstrādāt kopējo skrejriteņu uzlādes sistēmas prototipu.

 

 

 << | >>

TOP