31.01.2022.

Projekta 1.2.1.1/18/A/001 sadarbības partneru
pētījumu progress 01.10.2021 – 31.12.2021:

 

Pētījums Nr.18

SIA “UAVFACTORY”

 

2021.gada 4. ceturksNī veikti:

 1. Jauna autopilota modifikācija – Aktivitāte Nr.1

• Tika izpildīts PX4 koncepcijas lidojums.
MAVLink sakaru protokols tika integrēts un pārbaudīts testā uz zemes.

• Sūtot komandas no mātesplates, varēs izmantot divus autopilotus:
Pixhawk (pacelšanās, uz priekšu / atpakaļ pārejai, nolaišanās),
Piccolo (fiksēta spārna lidojumam).

2. Integrēts VTOL elektronikas izstrāde

• Veikta jauna avionikas plates prototipa montāža un testi.
Plate apvieno Piccolo un PX32 autopilotus un apvieno
abu autopilotu savstarpējo darbību.

3. VTOL lidaparāta kā produkta izstrāde – Aktivitāte Nr.3

• Elektronikas mezglu projektēšana.

• Plašu izstrāde, prototipēšana un testēšana.

• Veikta testa sērijas lidaparātu ražošana.
Uzsākta ražošanas procesu izstrāde.

 

Pētījums Nr.19

SIA “SCM Latvia”

Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Resursu efektīvu trokšņu barjeru izpēte un ražošana” īstenošanu. Pētniecības projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam ar mērķi veikt pētījumu inovatīvu, resursu efektīvu trokšņu barjeru izpētei un nākotnē ieviešanai ražošanā.

Laika posmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim tika veikti šādi darbi:

1. Mazizmēra barjeru izstrāde sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzēju;

2. Izstrādāto mazizmēra barjeru atbilstības tehniskajai specifikācijai ekspertīze;

3. Industriālā prototipa projektēšanas uzsākšana.

 

Pētījums Nr.20

SIA “Earth Revival Technologies”

Ar šo SIA “Earth Revival Technologies” atskaitās par paveiktajiem darbiem un aktivitātēm projektā “Regulējamās, cilvēkiem un videi drošās hermētiskās sistēmas, kas paredzēta bioloģiski bīstamu materiālu ar augstu viskozitāti pārvadāšanai, izstrāde” īstenošanas pirmajā ceturksnī no 2021.gada 1.oktobra līdz 2021. gada 31.decembrim, projekta līguma numura 1.2.1.1/18/A/001 ietvaros. Zemāk projekta veiktās darbības, sadalītas pa attiecīgajiem mēnešiem:

•••

Oktobris, 2021:

• Zinātniskās sadarbības ietvaros ar vairāku pētniecības institūtu speciālistiem turpinās konsultācijas vides aizsardzības, bioloģiskās un epidēmiskās drošības jomā,

• Veikta no ražotāja saņemtā testu stenda dekonservēšana, izvietošana un uzstādīšana ieplānotajā teritorijā, veikta sākotnējā pārbaude un kalibrēšana, uzsākti plānoti darbi.

•••

Novembris, 2021:

• Darbu uzsāk vienotā ekspertu grupa.
Piedalās eksperti no LU, LLU, Odesas Politehniskās universitātes un Ukrainas Zinātņu akadēmijas;

• Pieaicinātie speciālisti noteica robežparametrus, kuru ievērošana testa stenda ekspluatācijas laikā ir nepieciešama bioloģiskajai drošībai, neskarot lietderīgo bioķīmisko komponentu, un ekonomiskās izdevīguma saglabāšanu.

• Pieaicinātie eksperti un pastāvīgie projekta dalībnieki nolēma sagatavot pētniecisko materiālu krājumu publicēšanai monogrāfijas veidā. Šī publikācija būs papildus projektā iepriekš plānotajiem zinātniskajiem rakstiem.

•••

Decembris, 2021:

• Pabeidz darbu vienotā ekspertu grupa.
Pilnvērtīgi piedalījās eksperti no LU, LLU, Odesas Politehniskās universitātes un Ukrainas Zinātņu akadēmijas;

• Eksperimentu laikā atklājās daži specifiski bioķīmiski faktori, kas jāņem vērā darbā ar bioloģiski aktīvām vielām. Jo īpaši tā ir patogēnu vairošanās problēma mitrā substrātā, kas bagāts ar olbaltumvielām, aminoskābēm un citiem organiskiem slāpekļa un sēra savienojumiem. Kustoties daļēji stabilizētam materiālam, tas sākotnēji tiek uzkarsēts berzes dēļ un tiek novērots dabisko bioloģisko procesu ātruma pieaugums, kas traucē materiāla kustības vienmērīgumu un, iespējams, var negatīvi ietekmēt sistēmas izolāciju no ārējās vides. . Ir noteiktas sekundāro bioloģisko destabilizējošo faktoru neitralizēšanas metodes.

• Secinājumi un perspektīvas šajā jomā ir formulētas, pamatojoties uz mūsu pašu veikto pētniecību un attīstību, izmantojot vairāk nekā 150 atsauces uz bioloģijas un materiālzinātnes un tehniskajām zinātniskajām publikācijām.

Kopumā var secināt, ka ieplānotās aktivitātes tiek veiktas laikā un ieplānotā budžeta ziņā efektīvi un savlaicīgi.

 

Pētījums Nr.21

AS „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētījuma “Maiņstrāvas elektrovilciena vilces pārveidotāja projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs Nr.1.2.1.1/18/A/001-21.

Par atskaites periodu(01.10.2021 – 31.12.2021) tika pabeigta vadības sistēmas pamatprogrammatūras izveide. Ir pabeigta vadības sistēmas izgatavošana. Uzsākta pārveidotāja korpusa dokumentācijas izstrāde.

Turpmākajā darbā turpināsies eksperimentāla parauga izveide un tiks aprīkota un gatavota izmēģinājumu laboratorija.

 

Pētījums Nr.22

SIA “Lesla Latvija”

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis pēdējo projekta ceturksni (01.10.2021-31.12.2021) pētniecības projektā “Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei” īstenošanu sadarbībā ar Enerģētikas un transporta kompetences centru (ETKC).

Šajā ceturksnī uzņēmums ir pabeidzis aktivitātes: “elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde” un “skrejriteņa elektromagnētiskā slēguma sistēmas prototipa izstrāde”.

Pirmajā aktivitātē – elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, uzņēmums sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti pabeidza pētījumu par elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrādi. Pētījuma ietvaros tika veikta skrejriteņu kustības analīze Rīgas pilsētā. 2021. gada sezonā kopumā tika reģistrēti un izanalizēti 924 tūkstoši braucienu. Balstoties uz šīs analīzes rezultātiem, tika izstrādātas optimālā uzlādes staciju izvietošanas modelis un noteiktas konkrētās izvietošanas vietas Rīgas pilsētā.

Šis ceturksnis noslēdz pētījumu.

 

<< | >>

TOP