15.07.2022.

2022.gada 5.jūlijā Ministru kabineta sēdē ir apstiprināta Atveseļošanās fonda investīcijas programma “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai kompetences centru ietvaros”, kuras mērķis ir nodrošināt pārejas finansējuma piešķiršanu Kompetences centriem, lai varētu nodrošināt pētniecības un attīstības projektu īstenošanu jaunu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādei.

Atbalsta programmas kopējais finansējumu 25 miljoni EUR

 

30.06.2022.

 

Pētījums Nr.18

SIA “UAVFACTORY”

Veikto darbu kopsavilkums 2022. gada 2. ceturksnī
(līdz 2022.g. 31.maijam) paveiktais:

 

Aktivitāte Nr.1 1.6.
Jauna autopilota modifikācijas.

 • Tika izstrādāts jauns autopilota algoritms mātesplatei.

• Tas tika integrēts un pārbaudīts lidojuma laikā. Autopilots tiek atzīts, ka gatavs pielietošanai produktā

 

Aktivitāte Nr.2 2.4.
Integrētas VTOL elektronikas izstrāde

• Jaunā ECU (engine control unit) modifikācija, lai eksistējošo pielāgotu arī Boxer tipa dzinējam.

 • Boxer dzinēja vadu integrēšana produktā. Tiek veikti pēdējie Bokser tipa konfigurācijas testi.

• Notestēta gan struktūra gan visi apkašmezgli.

• Elektronikas pārbaudes fāze. Sasniegta testēta un stabila elektronikas versija.

• VTOL kā produkts ir pabeigts

 

Pētījums veiksmīgi noslēgts

Produkts jau tiek izmantots kā bāze, jaunas, lielākas versijas izstrādei.

 Investīcijas: Galarezultāta sasniegšanai ieguldīts 1 136 460 EUR.

 

 

Pētījums Nr.19

SIA “SCM Latvia”

Uzņēmums SIA “SCM Latvia” ir noslēgusi projekta “Resursu efektīvu trokšņu barjeru izpēte un ražošana” īstenošanu. Pētniecības projekts tika īstenots no 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 15. jūnijam ar mērķi veikt pētījumu inovatīvu, resursu efektīvu trokšņu barjeru izpētei un nākotnē ieviešanai ražošanā.

Laika posmā no 2022. gada 1. aprīļa līdz 15. jūnijam tika veikti šādi darbi:

1. Dalība industriālo barjeru prototipa izstrādes procesā,
veikts stiprības uzņemšanas monitorings,
stiprinājuma enkuru testēšana gumijas skaņas absorbenta stiprināšanai;

2. Pabeigts un uzstādīts trokšņu barjeru industriālais prototips;

3. Veikta rūpnieciskā pētījuma rezultātu analīze, datu apkopošana.

 

Pētījums veiksmīgi noslēgts

Pētījums tiek īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros
(projekta nr. 1.2.1.1/18/A/001.)

 

<< | >>

TOP