12.07.2023.

SIA ETKC informē, ka 12.07.2023 tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumiem Nr. 418 Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros.

 

26.06.2023.

SIA ETKC informē, ka 26.06.2023 tika apstipirnāti līguma Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 1. Līguma grozījumi, kuros tika apstiprināti deviņi pētniecības projekti:

 

PROJEKTS P-1

 

ĪSTENOTĀJS

SIA “Baltic Scientific Instruments”

PĒTĪJUMA NOSAUKUMS

ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, izpēte un izstrāde

Pētījuma veids: Starpnozaru

Sākuma datums: 01.11.2022. Noslēguma Datums: 31.10.2024.

 

Plānotais projekta rezultāts:

1 ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, prototips;

1 ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, prototipa darbspējas pārbaudes protokols.

 

 

PROJEKTS P-2

 

ĪSTENOTĀJS

SIA “LAFIVENTS”

PĒTĪJUMA NOSAUKUMS

Datu monitoringa algoritmu izveide enerģijas patēriņa samazināšanai ēkām, ņemot vērā komforta parametrus un cilvēku produktivitāti

Pētījuma veids: Starpnozaru

Sākuma datums: 01.11.2022. Noslēguma Datums: 31.04.2024.

 

Plānotais projekta rezultāts:

Izveidota 1 darbojoša sistēma, kas automātiski analizē datus un dod klientam ieteikumus kā uzlabot ēkas energoefektivitāti un komforta līmeni.

2 publikācijas starptautiskā zinātniskā izdevumā vai konferencē.

 

 

PROJEKTS P-3

 

ĪSTENOTĀJS

SIA “D un D  CENTRS”

PĒTĪJUMA NOSAUKUMS

Lidmašīnas spēka iekārtas prediktīvās diagnostikas tehnoloģijas pielietošanas izpēte

Pētījuma veids: Nozares

Sākuma datums: 01.11.2022. Noslēguma Datums: 31.10.2024.

 

Plānotais projekta rezultāts:

Prediktīvās vibrodiagnostikas metodes praktiskuma apstiprinājums uz vidējām un mazām lidmašīnām, kurām nav borta monitoringa sistēmas.

 

 

PROJEKTS P-4

 

ĪSTENOTĀJS

SIA “SORSERA”

PĒTĪJUMA NOSAUKUMS

Prototipa izstrāde reāllaika prasību definēšanas rīkam ar digitālu bibliotēku tehnoloģiskiem risinājumiem

Pētījuma veids: Starpnozaru

Sākuma datums: 01.11.2022. Noslēguma Datums: 31.10.2024.

 

Plānotais projekta rezultāts:

 Izveidots funkcionāls prasību definēšanas rīks un digitālas bibliotēkas prototips, kas ir izvietots un testēts reālā vidē nozarē (TRL 7 sasniegšana)

Nodevumi:

- Demonstrāciju un lietotāju testu kopsavilkums un secinājumi

- Ekrānšāviņi no digitalizācijas prototipa risinājuma, kas izvietots reālā vidē

- Projekta kopsavilkuma dokumentācija.

 

 

PROJEKTS P-5

 

ĪSTENOTĀJS

SIA “Earth Revival Technologies”

PĒTĪJUMA NOSAUKUMS

Viskozo vielu kavitācijas transoniskā apstrāde to homogenizēšanai, dezinfekcijai un šķidro organisko mēslojumu ražošanai uz notekūdeņu atlikumiem, nogulsnēm, baktēriju un aļģu koncentrātiem

Pētījuma veids: Starptautiskais

Sākuma datums: 01.11.2022. Noslēguma Datums: 31.03.2024.

 

Plānotais projekta rezultāts:

Noslēguma atskaite par sasniegtajiem pētījuma rezultātiem, prototipa darbība pārbaudīta reālajā vidē un tehnoloģija apstiprināta.

 

 

PROJEKTS P-6

 

ĪSTENOTĀJS

SIA “Origin Robotic”

PĒTĪJUMA NOSAUKUMS

Dubulta pielietojuma kvadrakoptera izstrāde

Pētījuma veids: Starpnozaru

Sākuma datums: 01.11.2022. Noslēguma Datums: 31.10.2024.

 

Plānotais projekta rezultāts:

Produkta prototips – gala versija.

 

 

PROJEKTS P-7

 

ĪSTENOTĀJS

SIA “Aerodium-Technologies”

PĒTĪJUMA NOSAUKUMS

Kompakts, ekonomisks un inovatīvs vēja tunelis iekštelpu ģimenes aktīvās atpūtas centros

Pētījuma veids: Nozares

Sākuma datums: 01.11.2022. Noslēguma Datums: 01.04.2024.

 

Plānotais projekta rezultāts:

 Izstrādāts jaunais R1- tuneļa koncepts ar automatizētiem iespējamajiem vadības sistēmu posmiem.

 

 

PROJEKTS P-8

 

ĪSTENOTĀJS

SIA “EDGE AUTONOMY RIGA”

PĒTĪJUMA NOSAUKUMS

Vertikālas pacelšanās un nolaišanās lidmašīnas konkurētspējas palielināšana

Pētījuma veids: Nozares

Sākuma datums: 01.11.2022. Noslēguma Datums: 31.07.2024.

 

Plānotais projekta rezultāts:

Industriālie prototipi saražoti, notestēti.

 

 

PROJEKTS P-12

 

ĪSTENOTĀJS

SIA “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”

PĒTĪJUMA NOSAUKUMS

Pašpatēriņa pārveidotāju projektēšana un izstrāde izmantojot jaunos SiC pusvadītāju elementus

Pētījuma veids: Nozares

Sākuma datums: 01.11.2022. Noslēguma Datums: 30.04.2024.

 

Plānotais projekta rezultāts:

Eksperimentālais paraugs. Izmēģinājumu protokoli.

 

<< | >>

TOP