28.04.2021.

Projekta 1.2.1.1/18/A/001 sadarbības partneru pētījumu progress
01.01.2021 - 31.03.2021:

 

Pētījums Nr.1

SIA„ARMGATE”

SIA "Armgate"  turpina pētniecības darbu pētījumā "Modulāra tipa jaundzimušo inkubatora izstrāde", kas īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Pētījuma astotajā ceturksnī tika noslēgts darbs projekta 4. aktivitātē “Inkubatora prototipa izveide”, kuras ietvaros tika izstrādāts  inkubatora prototips rasējumi, kā arī veikti pirmie eksperimenti tā darbības parametru noteikšanai. "

 

Pētījums Nr.2

SIA Baltic Scientific Instruments

SIA „Baltic Scientific Instruments” saskaņā ar notikušo iepirkuma procedūru turpināja materiālu un komponenšu saņemšanu no uzvarējušajiem piegādātājiem saistībā ar pētījumu Nr.2 “Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Ir parādījušies nepieciešamība pagarināt pētniecības projekta eksperimentālās izstrādes etapa realizācijas termiņu par trim mēnešiem – līdz 30.06.2021, jo sakarā ar COVID19 pandēmiju dažu materiālu piegādes termiņi tika pārcelti uz 2021.gada janvāri-februāri, kā arī vairāki darbinieki 2020.gada beigās slimoja ar COVID19, kas izraisīja eksperimentālās izstrādes etapa vairāku aktivitāšu pārcelšanu uz vēlāku laiku un neļāva pētījumu īstenot iepriekš plānotajā termiņā.

Tiek plānots, ka nākamo trīs mēnešu laikā tiks pabeigti darbi, saistīti ar prototipu ražošanu un darbspējas pārbaudēm.

 

Pētījums Nr.4

SIA „D un D centrs”

2021. gada 1. ceturksnī tika saņemti iepriekšējo posmu pētījumu pozitīvi rezultāti, tajā skaitā: mākslīgi ieviesto defektu mērogu noteikšana perspektīvās helikoptera diagnostikas sistēmas iespēju demonstrēšanai, kā arī saņemti diagnostikas rezultāti, kuri pārliecinoši apstiprināja iespēju veikt rotējošu spārnu monitoringu helikoptera lidojumā. Tika apstiprināta vibrodiagnostikas metožu piemērojamība darbojošās lidmašīnas ATR-72 konstrukcijām uz zemes.

 

Pētījums Nr.6

Akciju sabiedrība ENERGOFIRMA „JAUDA”

Projekta aktivitātes laika posmā no 2021.gada 01. janvāra līdz 31. martam.

Projekta ietvaros noslēgusies cenu aptauja testa laboratorijas izvēlei. Sagatavotas kompakto transformatoru apakšstaciju prototipu tehniskās dokumentācijas testa laboratorijas vajadzībām. Sagatavota tehniskā dokumentācija specifisko slēgiekārtu izgatavotājrūpnīcām. Pārskatīts un pārveidoti iepriekš sastādītais testēšanas plāni, kuru neizdevās īstenot sakarā ar ārkārtas situācijas ierobežojumiem

• Pētījums ir pagarināts līdz 30.06.2021 •

 

Pētījums Nr.7

SIA „Lafivents”

Pēc divu gadu darba ir noslēdzies projekts “Uz bioremediācijas principu balstītas iekštelpu gaisa biofiltra sistēmas izpēte un eksperimentālā izstrāde”.

Pēdējā projekta ceturksnī, esam apkopjoši un analizējuši darbā iegūto informāciju, kas arī pārtop sešās zinātniskajās publikācijās, kur daļa no tām iesniegtas un daļa pieņemtas publicēšanai. Tās aptver lielu zinātnes jomu klāstu - par augiem, mikroorganismiem, substrātu, biotehnoloģijām un gaisa kvalitāti. Publikācijas ir par mikroorganismu aktivitāti biofiltrā; par keramikas substrātu, tā mikrobioloģisko aktivitāti un attīrīšanas potenciālu; par sakņu mikroorganismiem biofiltrā; par minerālnodrošinājuma un augu mijiedarbību biofiltra apstākļos; par biofiltra efektivitāti laboratorijas apstākļos; un par biofiltru ietekmi uz iekštelpu vidi.

Gadu laikā ir iegūti daudz dati par optimālākajām biofiltra komponentēm - kurus augus, keramikas granulas un minerālnodrošinājumu izmantot biofiltrā. Praktiski esam noskaidrojuši kā uzturēt biofiltru ilgtermiņa darbībai. Iegūtie dati par biofiltra ietekmi uz relatīvo gaisa mitrumu reālos apstākļos, liecina, ka ir 13% relatīvā mitruma pieaugums; un eksperimentālos apstākļos veiktā testa rezultāti liecina, ka biofiltra modeļi ir spējīgi attīrīt vidēji 33% formaldehīda caurplūstošajā gaisā, kas ūdens mētras variantā pieauga līdz pat 46%.

Darba rezultātā esam radījuši efektīvu un estētisku botānisko gaisa biofiltru, kas balstās uz plašu praktisko pētniecību, un par ko droši varam teikt - tas palīdz uzlabot iekštelpu vidi.

 

Pētījums Nr.8

AS „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” ir sekmīgi pabeigusi pētijuma “Metrovilciena vilces piedziņas sistēmas ar superkondensatoru uzkrājējiem projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs – Nr.1.2.1.1/18/A/001-08.

Projekta ietvaros tika izstrādāts metro elektroiekārtu komplekts, kas ietver invertora moduli, uzlādes-izlādes ierīci un superkondensatoru. Tika izstrādāti arī invertora moduļa un uzlādes-izlādes ierīces vadības sistēmu algoritmi ar atbilstošo iebūvēto programmatūru.

Visi projekta mērķi ir sasniegti pilnā apmērā un paredzētajā termiņā.

 

Pētījums Nr.9

SIA “SCM Latvia”

SIA “SCM Latvia” ir pabeigusi projekta “Inovatīvas, paaugstinātas efektivitātes apkures sistēmas izstrāde un ieviešana ražošanā, izmantojot biomasas un atkārtoti izmantojamu materiālu dedzināšanu siltumenerģijas iegūšanai” īstenošanu.

Laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 28. februārim tika veikti šādi darbi:

1. Pabeigts industriālais prototips;

2. Veikta industriālā prototipa testēšana;

3. Izstrādāta iekārtas automātiskā padeve.

 

Pētījums Nr.13

SIA „ElGoo Tech” un SIA „G.Supply”

Eiropas Savienības fonda projekts "Enerģētikas un transporta kompetences centrs", Nr.1.2.1.1/18/A/001

Individuālais pētījums „Fotokatalītiskais process - ūdeņraža ieguve un virsmas pārklājumi”

Šajā ceturksnī tika īstenota 3. aktivitātes (eksperimentālā izstrāde) pirmā daļa - visu demonstrācijas materiālam nepieciešamo komponentu sagatavošanu, kas ietvēra:

a) Fotokatalītisku TiO2 kārtiņu uzklāšanu uz metāliska titāna.

b) Uzklāto TiO2 kārtiņu darbības pārbaudi šķīdumā.

c) Aprīkojuma izveidi procesa vizualizācijai.

Šajā ceturksnī arī veikta iepirkumu procedūra, izvēloties ārpakalpojuma veicēju demonstrācijas materiāla izveidei.

 

Pētījums Nr.14

SIA „Baltic Scientific Instruments”

SIA „Baltic Scientific Instruments” saskaņā ar notikušo iepirkuma procedūru turpināja materiālu un komponenšu saņemšanu no uzvarējušajiem piegādātājiem saistībā ar pētījumu Nr.14 “Radioaktīvo materiālu automatizētā spektrometra, kurā paraugu maiņu veic robots, izpēte un izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Ir parādījušies nepieciešamība pagarināt pētniecības projekta eksperimentālās izstrādes etapa realizācijas termiņu par diviem mēnešiem – līdz 31.05.2021, jo dažu materiālu piegādes termiņi tika pārcelti uz 2021.gada marta beigām sakarā ar COVID19 pandēmiju. Pašlaik materiāli jau atrodas Rīgā muitas noliktavā un notiek to atmuitošanas process, bet to piegādes laika kavējums izraisīja prototipa izgatavošanas un tā darbspējas pārbaudes (eksperimentālās izstrādes etapa ietvaros) kavēšanu un neļauj pētījumu īstenot iepriekš plānotajā termiņā.

Tiek plānots, ka nākamo divu mēnešu laikā tiks pabeigti darbi, saistīti ar prototipu ražošanu

 

Pētījums Nr.15

SIA „Lafivents”

2021.gada pirmā ceturkšņa laikā Lafivents pētnieki ir strādājuši pie pētījuma par ēku vadības un automatizācijas sistēmas īslaicīgas iespaidošanas ietekmi uz ēkas enerģijas izmaksām, lēmuma pieņemšanu balstot uz vēlamā klimata parametriem un aktuālajiem enerģijas tarifiem biržā. Pētījuma laikā veicām arī aprēķinus, kā izmainīsies enerģijas izmaksas testa ēkā, ja telpās tiks uzturēti 22 grādi. Papildus tam aprēķinājām enerģijas izmaksu ietaupījumu, ja ēkas vadības un automatizācijas sistēma pārvaldīs inženiersistēmas saskaņā ar elektrības biržas tarifa izmaiņām – kad tarifs ir augstāks, iekārtu slodze tiek samazināta, kad tarifs ir zems, iekārtas strādā ar ierasto slodzi.

Paveikta ēkas enerģijas izmaksu samazināšanai paredzēta programmnodrošinājuma izstrāde, integrējot reāllaika enerģijas biržas tarifus, ēkas enerģijas patēriņa datus, ēkas vadības un automatizācijas sistēmas nepieciešamos datu punktus, un esam uzsākuši programnodrošinājumu pārbaudīt testa ēkā.

Esam priecīgi paziņot, ka publikācija “Analysis of Latvian Households Potential Participation in the Energy Market as Prosumers”, kuru gatavojām kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti, ir apstiprināta publicēšanai žurnālā “Clean Technologies”. Publikāciju būs iespējams atrast Web of Science datu bāzē.

 

Pētījums Nr.18

SIA “UAVFACTORY”

2021.gada 1.ceturksnī veikti:

1. Jauna autopilota modifikācija – Aktivitāte Nr.

• Tika veikta kontrollera iestatīšana, pielietojot manuālos iekštelpu lidošanas testus. Kontroliera reakcija sāniskā un garenvirzienā, tika pārbaudīta ar gaisa kuģim pieliktiem ārējiem spēkiem.

• Iepriekš radītās, vertikālās propellera raksturīgās konstantes, tika pilnveidotas un apstiprinātas ar lidojuma testiem.

3. VTOL lidaparāta kā produkta izstrāde – Aktivitāte Nr.3

• Tika veikta vēja tuneļa simulācija ar programmatūru XFLR5, lai noteiktu lidmašīnas fiksēto spārnu īpašības. Aerodinamiskās stabilitātes un kontroles atvasinājumi tika izveidoti, pamatojoties uz šo simulāciju.

• Presformu izgatavošana.

• Kompozītmateriālu detaļu prototipēšana un testēšana.

• Palīgierīču projektēšana un ražošana, kompozītmateriālu detaļu pēcapstrādei.

 

Pētījums Nr.19

SIA “SCM Latvia”

Uzņēmums SIA “SCM Latvia” turpina projekta “Resursu efektīvu trokšņu barjeru izpēte un ražošana” īstenošanu. Pētniecības projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam ar mērķi veikt pētījumu inovatīvu, resursu efektīvu trokšņu barjeru izpētei un nākotnē ieviešanai ražošanā.

 

Laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. martam tika veikti šādi darbi:

1. Pasaules pētījumu izpēte dažādu akustisko materiālu īpašību jomā;

2. Produkta potenciālās materiāla struktūras izpēte;

3. Izstrādāti potenciāli efektīvākie varianti materiālu kompozīcijai;

4. Akustisko barjeru konstruktīvo risinājumu izvēle.

 

Pētījums Nr.20

SIA “Earth Revival Technologies”

SIA “Earth Revival Technologies” atskaitās par paveiktajiem darbiem un aktivitātēm projektā “Regulējamās, cilvēkiem un videi drošās hermētiskās sistēmas, kas paredzēta bioloģiski bīstamu materiālu ar augstu viskozitāti pārvadāšanai, izstrāde” īstenošanas pirmajā ceturksnī no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021. gada 31.martam, projekta līguma numura 1.2.1.1/18/A/001 ietvaros. Zemāk projekta veiktās darbības, sadalītas pa attiecīgajiem mēnešiem:

 

Janvāris, 2021:

• • •

Konsultācijas, tikšanās projekta pētnieku starpā ar mērķi izpētīt perspektīvāko tehnoloģijas risinājumu saistībā ar eksperimentālās iekārtas tehnisko specifikāciju un parametru definēšanu.

• • •

Iepirkuma “Projektēšana, eksperimentālā izstrāde, izgatavošana, nodošanas ekspluatācijā, pārbaudes stenda, kas ir pielāgojamas hermētiski noslēgtas sistēmas bioloģiski bīstamu vielu ar augstu viskozitāti pārvadāšanai drošs cilvēkiem un videi mērogojams un pārveidojams modeļa prototips,  testēšana reālos darbības apstākļos, pārbaudot tā galvenās funkcijas” saņemto piedāvājumu izvērtēšana un rezultāta izsludināšana.

• • •

Pētnieka un zinatniskā asistenta komandējums pie iepirkuma uzvarētāja ar mērķi  pārrunāt iekārtas projektēšanas tehnisko uzdevumu; izstrādājamo rasējumu specifikāciju un citus jautājumus, kas saistīti ar kvalitatīvo pasūtījuma izpildi.

 

Februāris, 2021:

• • •

Turpinās stenda darba imitēšanai nepieciešamo parametru sistematizācija un izvēle, kā arī parametru pētījumi.

• • •

Turpinās petnieka un zinatniskā asistenta komandējums pie iepirkuma uzvarētāja ar mērķi  pārrunāt iekārtas projektēšanas tehnisko uzdevumu; izstrādājamo rasējumu specifikāciju un citus jautājumus, kas saistīti ar kvalitatīvo pasūtījuma izpildi. Tiek izstrādāts un apstiprināts tehniskais uzdevums.

• • •

Ir parakstīts līgums ar iepirkuma uzvarētāju.

• • •

Turpinās darbs pie iekārtas projektēšanas. Izmantojot cauruļvadu sistēmu FluidFlow programmu (no Flite Software), tika veikti sākotnējie hidrauliskie aprēķini cauruļvadu sistēmas inženiertehniskajai analīzei un projektēšanai; tika noteikta vadības un mērierīču nomenklatūra, sastādīta shematiska to izvietojuma stendā shēma. Notiek darbs pie datora modelēšanas un projekta izgatavošanas stendam.

 

Marts, 2021:

• • •

Turpinās darbs pie iekārtas projektēšanas. Sadarbībā ar ražotāju projektā piedalās divi tehnisko zinātņu doktori, divi ekonomikas zinātņu doktori (ekonomikas un vides pētījumu joma), maģistranti un speciālisti hidraulikas, materiālu zinātnes un ekoloģijas jomā.  Ir saņemta vispārēja Iekārtas projektēšanas koncepcija, kas pilnībā atbilst iepirkuma prasībām un pētījuma vajadzībām.

• • •

Dalība Starptautiskajā Zinātniskajā konferencē “Novatoriskas tehnoloģijas vides aizsardzībai mūsdienu pasaulē” (2021.gada 18.-19.marts) ar ziņojumu “Drošas paātrinātas atkritumu ūdens sedimentu pārstrādes organiskajā mēslošanā tehnoloģija”.

• • •

Ir sagatavoti materiāli dalībai Starptautiskajā zinātniskajā un praktiskajā konferencē International Scientific and Practical Conference  "Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and national realities" (02.04.2021).

Kopumā var secināt, ka ieplānotās aktivitātes tiek veiktas laikā un ieplānotā budžeta ziņā efektīvi un savlaicīgi

 

Pētījums Nr.21

AS „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētījuma “Maiņstrāvas elektrovilciena vilces pārveidotāja projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs Nr.1.2.1.1/18/A/001-21.

Pētījuma realizācijas gaitā tika noteikti galvenie pārveidotāja parametri. Balstoties uz veiktajiem aprēķiniem tika izstrādātas prasības svarīgākajam spēka elektronikas komponentēm, kuru iepirkums tiks izsludināts nākošajā projekta posmā. Iegūtie aprēķinu rezultāti dod iespēju sākt pārveidotāja matemātiskā modeļa izveidi.

Par trim pētījuma mēnešiem tika pabeigts pirmā projekta aktivitāte, ir uzsākta pārveidotāja matemātiskā modeļa izveide. Turpmākajā darbā būs nepieciešams veikt komponenšu iepirkumu un uzsākt vadības algoritma projektēšanu.

 

Pētījums Nr.22

SIA “Lesla Latvija”

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir veiksmīgi pabeidzis otro ceturksni (01.01.2021-31.03.2021) pētniecības projektā “Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei” īstenošanu sadarbībā ar Enerģētikas un transporta kompetences centru (ETKC).

Šajā ceturksnī uzņēmums ir turpinājis divas aktivitātes: elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde, un pētījums par bezvadu enerģijas pārraides norisi spēcīgā magnētiskā laukā.

Pirmajā aktivitātē – “elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrāde”, uzņēmums ir izstrādājis programmatūru datu ieguvei un apstrādei, kā arī veicis iepirkumu un noslēdzis līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti par elektrisko skrejriteņu uzlādes infrastruktūras optimizācijas modeļa izstrādi.

Otrajā aktivitātē – pētījums par bezvadu enerģijas pārraides norisi spēcīgā magnētiskā laukā, uzņēmums ir īstenojis pētījumu un izstrādājis principus tālākai skrejriteņu pieslēgšanas mehānisma izstrādei neizmantojot kustīgas daļas, kas paredzēta 3. aktivitātē.

 

 

 

 << | >>

TOP