03.10.2023.

SIA “ETKC”, saistībā ar, apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros”  aicina iesniegt pētniecības projektu pieteikumus viedās enerģētikas jomā, vai kādā no tās apakšvirzieniem:

 

VIEDĀ ENERĢĒTIKA VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI;

•••

VIEDĀS INŽENIERSISTĒMAS UN ENERĢIJAS RAŽOŠANAS RISINĀJUMI;

•••

VIEDĀ ENERĢĒTIKA UN TRANSPORTS;

•••

VIEDĀ ENERĢĒTIKA UN DIGITALIZĀCIJA.

PIEEJAMAIS AF FINANSĒJUMS –

466 893 EUR

 

VĒLAMIE NOSACĪJUMI:

Pētniecības projekta uzsākšana no 01.12.2023

Programmas darbības laiks: līdz 30.06.2026

Pētniecības projekta pieteicējam 25% atbalsta finansējuma  ir paredzēts eksperimentālai izstrādei.

Pētniecības projekta tāmēs, paredzot aktivitātes, ieteicams tās sadalīt apakšaktivitātēs, kur katra nav garāka par 3 mēnešiem.

 

SVARĪGI!

Pētniecības projekta iesniedzējam jānodrošina VID nodokļu parāda neesamība uz  Projektu atlases padomes sēdes datumu (datums tiks precizēts) un līdz brīdim, kad pētniecības projekts tiks apstiprināts CFLA

 

Iesniedzamie dokumenti

 

1) pieteikums (lejuplādēt)

2) tāme (lejuplādēt)

3) pēdējo 3 noslēgto gadu pārskati

4) MVK deklarācija

5) citi dokumenti, ja attiecas.

•••

KC atjaunota stratēģija (lejuplādēt)

Kārtībā, kādā  KC izvērtē pētniecības projektus (lejuplādēt)

 

Visu dokumentu kopuma iesniegšanas termiņš SIA „ETKC”: 24.10.2023.

Saziņai lūdzam rakstīt uz [email protected]

vai zvanīt uz telefonu 29218883, 29336875 (darba laikā)

 

Saite uz likumprojektu:

 

 

 

 

<< | >>

TOP