11.03.2024.

Projekta 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001
sadarbības partneru pētījumu progress
01.11.2023 – 31.01.2024:

 

Projekts Nr: P-1

Īstenotājs:

SIA “Baltic Scientific Instruments”

Projekta ietvaros SIA „Baltic Scientific Instruments” periodā no 2023.gada 01.novembra līdz 2024.gada 31.janvārim turpināja darbu pie pētniecības projekta nr.1 «ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, izpēte un izstrāde» realizācijas.

Projekta 5.ceturksnī tika izstrādāta vibrācijas modele iekārtas prototipam ar hibrīda dzesēšanu; tika veikts siltuma pārnesas aprēķins pēc sastādītās matemātiskas modeles; tika veikta CFD modelēšanas programmatūras pilnveidošana un tās pārbaude; tika izstrādāta vibrācijas modele iekārtas prototipam ar hibrīda dzesēšanu.

Izstrādāta vibrācijas modele ļauj atrast risinājumu vibrācijas samazināšanai vai tas ietekmes koriģēšanai programmatūrā, kā arī iegūtas zināšanas ļauj turpināt ar tālāko hibrīdas dzesēšanas sistēmas izpēti un izstrādi.

Sakarā ar dīkstāvi projekta 3.ceturksnī (2023.gada maijā un jūnijā) projekta īstenošanas periods tika pagarināts līdz 2024.gada beigām un materiālu, kā arī ārpakalpojumu, iepirkumi projekta ietvaros tika pārcelti uz 2024.gada martu.

Projekts Nr: P-2

Īstenotājs:

SIA "Lafivents"

Projekta piektajā ceturksnī noritēja darbs pie plaši pielietojamas mikroklimata parametru matricas ar četrām darba vides kategorijām pilnveides, kuras vērtības balstītas normatīvajos aktos, relevantas zinātniskās literatūras analīzē un reālajā darba vidē veiktā eksperimenta rezultātos. Tika veikta testa ēkas modeļa validēšana un kalibrēšana balstoties izvēlētās ēkas enerģijas patēriņa un mikroklimata mērījumos. Izveidots algoritma sistēmas kodols, kas testa ēkas parametrisko, dinamisko simulāciju rezultātu datu apstrādi veic automatizēti, un, atkarībā no to vērtības, sniedz automatizētu rekomendāciju, kā uzlabot ēkas inženiersistēmu enerģijas patēriņu.

Projekts Nr: P-3

Īstenotājs:

SIA “D un D Centrs”

Projekts 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001 “Lidmašīnas spēka iekārtas prediktīvās diagnostikas tehnoloģijas pielietošanas izpēte” tika sekmīgi pabeigts. Pēdēja 3. starpposma tika pabeigti darbi, ieskaitot 1.3. aktivitāte “Stendu un natūrizmēģinājumu (uz lidmašīnas ekspluatācijas apstākļos) datu apstrāde un analīze” un 2.2. Rekomendācijas izstrāde prediktīvo vibrodiagnostikas metožu piemērošanai lidmašīnās bez monitoringa sistēmas.

Projekts Nr: P-4

Īstenotājs:

SIA "Sorsera"

SIA Sorsera noslēdz ES līdzfinansēta pētniecības projekta 5. aktivitāti

SIA Sorsera turpina realizēt pētniecības projektu "Prototipa izstrāde reāllaika prasību definēšanas rīkam ar digitālu bibliotēku tehnoloģiskiem risinājumiem" un ir veiksmīgi noslēgusi projekta 5. aktivitāti:

 

- Prasību definēšanas rīka pamatfunkcionalitātes izstrāde. Ir sasniegti aktivitātei atbilstošie pētniecības rezultāti un nodevumi:

- Sasniegti aktivitātes pētniecības rezultāti

- Ekrānšāviņi no tehnoloģiju demonstrēšanas (prasību definēšanas rīks)

Projekts Nr: P-7

Īstenotājs:

SIA "Aerodium-Technologies”

4.posms no 01.11.2023 – 31.01.2024

Pabeigtās aktivitātes:

- Dzesēšanas sistēmas projekts.
Daļēji pabeigts R1 tuneļa dzesēšanas sistēmas projekts.

- Pabeigta atjaunojamo energoresursu izmantošanas izvērtēšana vēja tuneļa darbībai

Automatizācijas sistēmu iekārtu izpēte un projektēšana

Vadības sistēma un lietotāja interfeiss

Automatizācijas sistēmu iekārtu funkcionālā pārbaude
- Pabeigti gala ziņojumi un secinājumi
- Darbs notiek mērīšanas stacijas ekrāna saskarsmē

 

Vertikālā vēja tuneļa automātiskās sistēmas izveide – mērījumu stacija

 

Mērierīces sastāvdaļu saraksts, EL shēmas, funkcionālais apraksts, darbības principi. Automatizācijas sistēmas izstrāde, funkciju realizācijai – programmas izstrādes pamatapraksts

 

Lidojuma zonas prototipu rasējumi izstrādāti - 100%

 

Pašlaik notiek testa prototipa izgatavošana.

Testa iekārtas montāža plānota marta vidū.

•••

Projekts Nr: P-12

Īstenotājs:

AS "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA"

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētījuma “Pašpatēriņa pārveidotāju projektēšana un izstrāde izmantojot jaunos SiC pusvadītāju elementus” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001.

Aktivitātes ietvaros tika izgatavoti trolejbusa pārveidotāju prototipi. Pašpatēriņa pārveidotāji ir izvietoti uz atsevišķā paneļa ar savām vadības platēm. Spēka elektronikas elementi ir uzmontēti uz dzesēšanas radiatoriem nodrošinot zudumu enerģijas efektīvo atvadīšanu. Vilces pārveidotājs un ieejas tilts ir izveidots no Semikron SKiiP elementiem ar iebūvētiem draiveriem.

 

 

<< | >>

TOP