07.02.2024.

Saistībā ar to, ka uz iepriekšējo jaunu pētniecības projektu iesniegšanas uzsaukumā, kas tika veikts Ministru kabineta noteikumu Nr. 418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” ietvaros, visu dokumentu kopuma iesniegšanas termiņā, kas tika noteikts līdz 31.01.2024. netika saņemts neviens pieteikums,

 

Iesnieguma termiņš tiek pagarināts līdz 15.02.2024.

•••

Nosacījumi no 16.01.2024. uzsaukuma paliek nemainīgi!

 

 

16.01.2024.

SIA “ETKC”, saistībā ar apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros”  aicina iesniegt pētniecības projektu pieteikumus viedās enerģētikas jomā, vai kādā no tās apakšvirzieniem:

 

VIEDĀ ENERĢĒTIKA VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI;

•••

VIEDĀS INŽENIERSISTĒMAS
UN ENERĢIJAS RAŽOŠANAS RISINĀJUMI

•••

VIEDĀ ENERĢĒTIKA UN TRANSPORTS

•••

VIEDĀ ENERĢĒTIKA UN DIGITALIZĀCIJA

•••

PIEEJAMAIS AF FINANSĒJUMS –

38 583,31 EUR

 

VĒLAMIE NOSACĪJUMI:

Pētniecības projekta uzsākšana no 01.03.2024

Programmas darbības laiks: līdz 30.06.2026

Pētniecības projekta pieteicējam 25% atbalsta finansējuma ir paredzēts eksperimentālai izstrādei.

Pētniecības projekta tāmēs, paredzot aktivitātes, ieteicams tās sadalīt apakšaktivitātēs, kur katra nav garāka par 3 mēnešiem.

SVARĪGI!

Pētniecības projekta iesniedzējam jānodrošina VID nodokļu parāda neesamība uz  Projektu atlases padomes sēdes datumu (datums tiks precizēts) un līdz brīdim, kad pētniecības projekts tiks apstiprināts CFLA

 

Iesniedzamie dokumenti

 

1) pieteikums (lejuplādēt)

2) tāme (lejuplādēt)

3) pēdējo 3 noslēgto gadu pārskati

4) MVK deklarācija

5) citi dokumenti, ja attiecas.

•••

KC atjaunota stratēģija (lejuplādēt)

Kārtībā, kādā  KC izvērtē pētniecības projektus (lejuplādēt)

•••

Visu dokumentu kopuma iesniegšanas termiņš SIA „ETKC”: 31.01.2024.

Saziņai lūdzam rakstīt uz [email protected]

vai zvanīt uz telefonu 29218883, 29336875 (darba laikā)

•••

Saite uz likumprojektu >>

 

15.01.2024

SIA ETKC informē, ka 01.12.2023 uzsākti 4 sekojoši pētniecības projekti, kas tika izvērtēti SIA ETKC 14.11.2023 pētniecības projektu atlases padomes sēdē un 12.01.2024 parakstīti ar CFLA

 

Pētījums Nr.14

Prefab jumta risinājuma izpēte un prototipa izstrāde

Īstenotājs: SIA Mech Industrial

 

Pētījums Nr.15

Tālu braucošā kravas elektriskā skrejriteņa projektēšana un izstrāde ar GPS navigāciju priekš  kurjer pārvadājumiem izmantojot jaunākās tehnoloģijas.

Īstenotājs: SIA OMFY

 

Pētījums Nr.16

Saules enerģijas izmantošana skrejriteņu uzlādei

Īstenotājs: SIA Sustainable Mobility Technologies

 

Pētījums Nr.18

Ūdeņraža back-up jeb rezerves elektroapgādes sistēmas projektēšana un izstrāde

Īstenotājs: SIA AI Cooperation

 

<< | >>

TOP