08.12.2023.

Projekta 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/ 001
sadarbības partneru pētījumu progress
01.08.2023 – 31.10.2023:

 

Projekts Nr: P-1

ĪSTENOTĀJS

SIA “Baltic Scientific Instruments”

Projekta ietvaros SIA „Baltic Scientific Instruments” periodā no 2023.gada 01.augusta līdz 31.oktobrim turpināja darbu pie pētniecības projekta nr.1 «ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, izpēte un izstrāde» realizācijas.

Sakarā ar dīkstāvi projekta 3.ceturksnī (2023.gada maijā un jūnijā) projekta īstenošanas periods tika pagarināts līdz 2024.gada beigām un projekta 4.ceturksnī tika pabeigtās līdz galam projekta 3.ceturkšņa aktivitātes, un tika uzsāktas jaunas aktivitātes, saistītas ar konstruktoru dokumentācijas izstrādi elektronikas mezgliem ar vadības algoritmiem; siltuma pārneses aprēķina veikšanu pēc sastādītā matemātiskā modeļa; CFD modelēšanas programmatūras pilnveidošanu un tās pārbaudi; iekārtas prototipa ar hibrīda dzesēšanu vibrācijas modeļa izstrādi.

Iegūtas zināšanas ļauj turpināt ar tālāko hibrīdas dzesēšanas sistēmas izpēti un izstrādi.

Projekts Nr: P-2

Īstenotājs:

SIA “Lafivents”

Projekta ceturtajā ceturksnī noritēja darbs pie izstrādātā optimālas darba vides un optimālas ēkas darbības teorētiskā modeļa validēšanas. Reālas vides biroja telpās, koriģējot iekštelpu klimata parametrus un veicot kognitīvos testus, pētīta iekštelpu klimata parametru izmaiņu ietekme uz darbinieku produktivitāti. Veiktas sekmīgas dažādu parametru simulācijas, kuru rezultātā iegūti iekštelpu klimatu raksturojošie lielumi un to nodrošināšanai nepieciešamais enerģijas patēriņš.

Projekts Nr: P-3

Īstenotājs:

SIA “D un D Centrs”

Tika pabeigti 2. starpposma darbi, ieskaitot 1.3. aktivitāte “Stendu un natūrizmēģinājumu (uz lidmašīnas ekspluatācijas apstākļos) datu apstrāde un analīze” un 2.1. Aviodzinēja natūrizmēģinājumi lidmašīnā ekspluatācijās apstakļos vibrodiagnostikas metožu piemērošanai un datu analīze”.

Projekts Nr: P-4

Īstenotājs:

SIA “SORSERA”

SIA Sorsera noslēdz ES līdzfinansēta pētniecības projekta 2. starpposmu

SIA Sorsera turpina realizēt pētniecības projektu "Prototipa izstrāde reāllaika prasību definēšanas rīkam ar digitālu bibliotēku tehnoloģiskiem risinājumiem".

 

SIA Sorsera pēdējo 6 mēnešu laikā veikusi un noslēgusi sekojošas aktivitātes:

Vienota URDx formāta ietekmes pētījums uz iepirkuma rezultātiem.

Digitalizācijas risinājumu skiču (wireframe) izpēte

Unificēta URDx formāta definēšana

 

Ir sasniegti aktivitātēm atbilstošie pētniecības rezultāti, un starpposma nodevumi: Ir sasniegti aktivitātei

Veikts URDx formāta ietekmes pētījums uz iepirkumu rezultātiem, implementējot vienotu formātu iepirkumu apspriežu un konsultāciju procesā. Veikti testi, nodrošinot iespēju pasūtītājiem definēt un piegādātājiem sniegt atgriezenisko saiti, izmantojot vienoto formātu.

Definēts unificētais URDx formāts,
tā pielietojums un apzināti ar tā integrāciju saistītie jautājumi

Izveidotas funkcionālas risinājuma skices (Wireframes)
URDx formāta izvietošanai platformā.

ProjektsNr: P-6

Īstenotājs:

SIA “SIA Origin Robotic”

Paraugs Nr.2 un Paraugs Nr.3 aktivitātes rezultātu apraksts:

Iepriekšējās aktivitātes ietvaros izstrādātie algoritmi, dinamiskie modeļi un simulācijas tika pilnveidoti kā rezultātā tika pabeigta lidošanas kontroles sistēmas izstrāde. Sistēma tika validēta gan simulācijas vidē, gan lidojuma testu laikā.

•••

Tika veikta lidaparāta aerodinamikas pētīšana un izstrāde, ka arī elektromehānisku mezglu aprēķini, modelēšana, simulēšana.

•••

Tika identificēti un notestēti piemērotākie risinājumi.

•••

Tika izstrādātas elektroniskās plates un specifiski mezgli, piemēram, kameras gimbāls ar augstu dinamisko stabilitāti un precizitāti.

•••

Izstrādāta pirmā versija programmnodrošinājumam objektu atpazīšanai un sekošanai kadrā.

Projekts Nr: P-7

Īstenotājs:

SIA “Aerodium-Technologies”

3. posms no 01.08. – 31.10.2023

Veiktās aktivitātes:

•••

Vēja tuneļa akustiskais novērtējums.

Tika izveidots tuneļa akustiskais modelis un simulēts trokšņu līmenis tajā.

Aktivitāte vēl nav pabeigta.

•••

Automatizācijas sistēmu aprīkojuma izvēle, iegāde, funkcionālā pārbaude un sistēmas loģikas apraksts

Automatizācijas sistēmu iekārtu izpēte un projektēšana.

•••

Vadības sistēma un lietotāja interfeiss.

Automatizācijas sistēmas iekārtu funkciju testēšana.

•••

Vertikālā vēja tuneļa automātiskās sistēmas izveide

– mērījumu stacija.

Mērīšanas ierīču komponentu saraksts, EL shēmas, funkciju apraksts, darbības principi.

•••

Automatizācijas sistēmas izstrāde funkciju īstenošanai – pamata programmas apraksts.

Klientu reģistrācijas programma.

Klientu mērīšanas programma.

Aprīkojuma izvēles programma.

Lidojuma simulācijas programma.

•••

Lidojuma zonas prototipa projekts.

Lidojuma zonas prototipa rasējumi testu iekārtai.

Projekts Nr: P-12

Īstenotājs:

SIA AS "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētījuma “Pašpatēriņa pārveidotāju projektēšana un izstrāde izmantojot jaunos SiC pusvadītāju elementus” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001.

Aktivitātes ietvaros tika izveidoti pārveidotāja korpusa rasējumi un nodoti ražošanas tehnoloģijas sagatavošanai. Korpuss ir galvenā nesošā konstrukcija, kurai jāatbilst visiem transporta mehaniskiem standartiem.

Pilns pārveidotāja dokumentācijas komplekts sastāv arī no mezglu kopsalikuma rasējumiem un atsevišķu detaļu rasējumiem.

 

 

<< | >>

TOP