04.01.2020

Informējam, ka šobrīd komersantiem
ir pieejamas šādas atbalsta programmas

 

1. Atbalsts MVK finansējuma piesaistei kapitāla tirgos

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums:

līdz 50 % no sagatavošanas izmaksām
(nepārsniedzot 100 000 EUR akciju emisijai
un 20 000 EUR parādu vērtspapīru emisijai)

Atbalstāmās darbības:

Dokumentācijas sagatavošana akciju vai parāda vērstpapīru emisijai biržā.

Sīkāka informācija:
sk. šeit >>

 

2. Jaunuzņēmumu atbalsta programmas

Atbalsta saņēmēji: jaunuzņēmumi

Finansējums:

līdz 200 000 EUR 3 gadu laikā
(saskaņā ar de minimis nosacījumiem)

Atbalstāmās darbības:

• atbalsts augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei
(atbalsta intensitāte -45%)

• atbalsts VSAOI fiksētā maksājuma veikšanai

• IIN atlaide

Sīkāka informācija:

sk. šeit >>

 

3. Jaunuzņēmumu dalība izstādēs,
konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums:

līdz 4 000 EUR, atbalsta intensitāte – 70%

Sīkāka informācija:

sk. šeit >>

 

4. Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums:

25 000 EUR, atbalsta intensitāte 25-85%

Atbalstāmās darbības:

atbalsts jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei

Sīkāka informācija:

sk. šeit >>

 

5. Eksporta atbalsta darbības

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums:

20 000 EUR (kalendārajā gadā),
atbalsta intensitāte – 50%

Atbalstāmās darbības:

dalība starptautiskās izstādēs, konferencēs,
kontaktbiržās, publicitāte ārvalstu medijos u.c.

Sīkāka informācija:

sk. šeit >>

 

6. Ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums:

-25 000 EUR gadā, atbalsta intensitāte – 50%

Atbalstāmās darbības:

atbalsts, lai apliecinātu, ka ražotne,
produkts, process, pakalpojums
atbilst mērķa tirgos noteiktām prasībām
(ekspertīžu izmaksas u.c.).

Sīkāka informācija:

sk. šeit >>

 

7. Dalība LIAA organizētajos nacionālajos stendos

Atbalsta saņēmēji: MVK

Atbalsta intensitāte: 100 %

Attiecināmās izmaksas:

ekspozīcijas laukuma noma, stenda izgatavošanas
un uzstādīšanas izmaksas, reģistrācijas maksa izstādē, prezentācijas materiālu transportēšanas izmaksas u.c.

Sīkāka informācija:

sk. šeit >>

 

8. Atbalsts darbinieku apmācībām

Atbalsta saņēmēji: vidējie un lielie komersanti

Finansējums:

250 000 EUR, uz katriem 8 000 EUR atbalsta apjoma tiek apmācīta viena ne-unikāla persona, atbalsta intensitāte 50% (lielajiem ) - 60 % (vidējiem komersantiem)

Atbalstāmās darbības:

atbalsts dalībai apmācībās, kuras organizē LIAA vai kuras notiek ārvalstīs

Sīkāka informācija:

sk. šeit >>

 

9. MVK instrumenta atbalsts

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums:

50 000 EUR

Atbalstāmās darbības:

atbalsts tehniski ekonomiskai priekšizpētei dalībai programmā “Apvārsnis 2020”

Sīkāka informācija:

sk. šeit >>

 

10. Norvēģijas finanšu instrumenti:

 

Atklāts konkurss “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā”

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums:

200 000 – 600 000 EUR,
atbalsta intensitāte -55 % (sīkajiem, mazajiem komersantiem),
- 45 % (vidējiem komersantiem)

Sīkāka informācija:

sk. šeit >>

Neliela apjoma grantu shēma “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde”

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums:

10 000 – 130 000 EUR, atbalsta intensitāte 35%-70%

Atbalstāmās darbības:

tiek izstrādāts vismaz viena jauna produkta vai tehnoloģijas prototips, kas nav paredzēts komerciālām vajadzībām.

Sīkāka informācija:

sk šeit >>

 

<< | >>

TOP